Kaikki artikkelit kirjoittajalta admin

Kategoriajohtaminen haltuun – tila täynnä uusia ideoita!

By | Ajankohtaista | No Comments

”Innostava, interaktiivinen ja hyvä sisältö, keskusteleva, erittäin hyödyllinen, hyvä paketti, informatiivinen, sain arvoa rahalle – kiitos!” —Näin kertovat Innodea Oy:n, Leader’s Beacon Oy:n ja Logy ry:n yhteistyössä kehittämän ja järjestämän Kategoriajohtamisen valmennuksen osanottajat.

Valmentajina toimii kaksi hankinnan kategoriajohtamisen tunnustettua osaajaa, Hanna Pajunen-Muhonen ja Lauri Vihonen.

Valmennuksessa osallistujat rakensivat oman Kategoriajohtamisen pelikirjansa, joka sisälsi mm. seuraavia aihealueita:

  • Mikä on kategoriajohtamisen arvo tarinan muodossa?
  • Mitkä ovat onnistumisen edellytykset?
  • Mitä ominaisuuksia hyvällä kategoriamanagerilla on?
  • Miten kategoriat kannattaa määritellä?
  • Miten kategoriahallinta käynnistetään?
  • Mikä on hyvän kategoriasuunnitelman sisältö?
  • Mitä haasteita kohdataan matkalla ja miten ne voitetaan?

Seuraava vastaava Kategoriajohtamisen kurssi järjestetään Rantasipi Airport Congress Centerissä 16.-17.2.2016. Lue lisää: Logy tapahtumat Kategoriajohtaminen

Haluatko keskustella kategoriajohtamisen kehittämisestä asiantuntijan kanssa?  Sparraa ajatuksiasi ja ota yhteyttä! Lisätietoja: Hanna Pajunen-Muhonen, p. 040 596 5982 (hanna.pajunen-muhonen(at)innodea.fi)

Yhteistyössä tulevaisuus 2 -seminaari

By | Ajankohtaista | No Comments

Yhteistyössä tulevaisuus 2 -seminaari tarjosi lohjalaisille yhdistyksille tilaisuuden tuoda esille toimintaansa yhteisen hyvinvoinnin rakentajana. Järjestöjen edustajien keskustelukumppaneina seminaarissa olivat Lohjan kaupungin työntekijät ja luottamushenkilöt. Keskusteluttajana toimivat KTM, coach Aino Elina Muhonen Innodea Oy:stä apunaan kouluttaja Anna-Riikka Kärnä Kasvuhuone osuuskunnasta.

Tavoitteena oli lisätä tietoa yhdistysten toiminnasta, palvelujen järjestämisen haasteista ja yhteistyön tavoista suunnaten samalla tulevaan. Miltä näyttää lohjalainen järjestökenttä nyt ja tulevaisuudessa? Miten rakennamme lohjalaista hyvinvointia kaupungin toimijoiden, yritysten ja järjestöjen yhteistyöllä?
Seminaari oli suunnattu järjestöväelle, Lohjan kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä sidosryhmille. Päivän aikana oli mahdollisuus löytää uusia kumppaneita ja yhteistyötapoja niin kaupungin palvelujen toteutukseen kuin järjestöjen keskinäiseen yhteistyöhön. Tilaisuudessa oli mukana myös yhteistyökumppaneita yrityksistä ja oppilaitoksista esittelemässä toimintaansa Sibelius-salin Yhdistystorilla.

Lue lisää: Tästä.

”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan” – neljäs, uudistettu painos on ilmestynyt!

By | Ajankohtaista | No Comments

Hanna Pajunen-Muhonen julkaisi Kari Ilorannan kanssa vuonna 2008 kirjan ”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan”. Kirja oli ensimmäinen suomenkielinen modernia hankintatointa laajasti käsittelevä teos ja se vakiinnutti nopeasti asemansa useiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen oppikirjana sekä johtavien yritysten sisäisenä oppikirjana. Kirjasta saatu positiivinen palaute kannusti kirjoittajia jatkamaan hankintojen johtamisen kehittämistä edelleen.

Kolmas, täysin uudistettu painos (2012) uudistettiin vielä paremmin vastaamaan monipuolisten palveluhankintojen ja ulkoisten resurssien johtamisen tarpeisiin sekä yrityksissä että julkisissa organisaatioissa. Kirja yhdistää vahvan käytännön kokemuksen tuoreimpaan teoreettiseen tutkimukseen. Neljännessä painoksessa uudistustyötä on jatkettu edelleen ja kirjaan on tuotu mm. uusia esimerkkitapauksia hankintojen kehittämisen saavutuksista. Lisäksi julkisten hankintojen osio on uudistettu kokonaisuudessaan.

Kirjan keskeinen lähtökohta on havainto, että ulkoisten resurssien käyttö, siis hankinnat, muodostavat valtaosan yrityksen kustannusrakenteesta, ja perinteisillä ostamisen keinoilla voidaan tehokkaasti hallita vain pientä murto-osaa nykyaikaisen yrityksen hankinnoista. Ulkoisten resurssien johtaminen ei ole vain osto-osaston asia vaan mitä keskeisin, johtoryhmän agendalle kuuluva strateginen kokonaisuus. Yritysten uudenlainen suhtautuminen hankintoihin johtaa myös uusiin vaatimuksiin myyntiorganisaatioille, joilta vaaditaan uudenlaisia kyvykkyyksiä asiakkaiden ymmärtämiseen ja tarpeisiin vastaamiseen.

Kirjan voi tilata suoraan: info@innodea.fi tai ostaa hyvin varustetuista kirjakaupoista.