Kategoriajohtaminen

By 15.06.2022 No Comments
Ajankohta: 22.03.2023 - 23.03.2023
Paikka:

Monimuotokoulutus

Ulkoisten resurssien käyttö ja niiden hallinta ovat yhä tärkeämmässä asemassa yritysten liiketoiminnassa. Hankinnan rooli näiden resurssien ja toimittajamarkkinoiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä on olennainen. Proaktiivinen ja suunnitelmallinen ote toimittajamarkkinaan voidaan varmistaa vain hankintojen kategorisoinnilla ja kategorioita johtamalla.

Tässä koulutuksessa opit kategoriajohtamisen prosessit, vaikutuskeinot ja sen toteuttamisessa tarvittavat analyysit. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle kategoriajohtamisen liiketoimintahyödyistä, rakennetaan mm. kategoriasuunnitelman runko, joka mahdollistaa näiden hyötyjen toteutumisen, sekä syvennytään kategoriajohtamisen käyttöönoton edellyttämään muutosprosessiin. Saat myös käytännönläheisen työkalupakin/pelikirjan kategoriastrategian jalkauttamiseen. Noin kuukauden kuluttua koulutuksesta voit halutessasi osallistua Q&A-keskusteluun, jossa saat sparrausta kategorisointiin liittyvissä kysymyksissäsi.

Koulutus toteutetaan hybridimallisena, jonka toteuttaminen edellyttää minimiosallistujamäärät lähi- ja etäosallistujien osalta.


Mitä sinä ja organisaatiosi hyödytte koulutuksesta?

  • Ymmärrät hankintaan vaikuttavat strategiat ja hankinnan roolin strategioiden jalkauttamisessa.
  • Varmistat, että kategoriajohtaminen on linjassa yrityksesi strategian ja tavoitteiden kanssa.
  • Opit miten luodaan kategoriastrategia, joka toimii toiminnan ohjenuorana.
  • Opit kategoriajohtamisen prosessit ja tiedät, minkälaisia toimintamalleja voit käyttää prosessin eri vaiheissa.
  • Vahvistat omaa rooliasi kategoriapäällikkönä prosesseissa.
  • Osaat analysoida hankintoja kategorioiden näkökulmasta.

Koulutuksen aineisto perustuu laaja-alaiseen käytännön kokemukseen ja toisaalta vahvaan otteeseen alan viimeisimmästä akateemisesta tutkimuksesta. Koulutus toteutetaan vuorovaikutteisilla, osallistuttavilla menetelmillä, missä opittua tietoa sovelletaan välittömästi käytäntöön. Samalla saat valmiuksia menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen käytännössä ja kehittämisen apuna omassa toimintaympäristössäsi.

Kuulet case-esimerkkejä kategoriajohtamisen parhaista käytänteistä mm. Timo Palmu, Category Manager, KONE.


Kenelle?

Sekä tuotteiden että palvelujen hankinta- ja ostojohtajille ja -päälliköille. Suosittelemme valmennusta myös kaikille muille osto- ja hankintatoimen parissa työskenteleville henkilöille, joiden tehtävänkuvaan kuuluu hankintatoiminnan strateginen kehittäminen, ohjaaminen ja muutosprosessien hallinta.

Koulutus on osa hankinnan koulutusohjelmaa (taso 3), mutta sen voi suorittaa myös erikseen.


Järjestämme tämän valmennuksen yhteistyössä Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n kanssa.

 

Lue lisää ja ilmoittaudu »

Tapahtumat

Hankintapäällikön koulutus »

Aika: 01.11.2022 - 01.12.2023
Paikka:

Monimuotokoulutus

Oston peruskurssi »

Aika: 14.02.2023 - 15.04.2023
Paikka:

Monimuotokoulutus

Kategoriajohtaminen »

Aika: 22.03.2023 - 23.03.2023
Paikka:

Monimuotokoulutus

Hankintojen taloudellinen ohjaaminen »

Aika: 30.03.2023 - 30.03.2023
Paikka:

Original Sokos Hotel Tripla | Helsinki

Hankintojen strateginen johtaminen julkishallinnossa »

Aika: 20.04.2023 - 08.06.2023
Paikka:

Monimuotokoulutus

Hankinnan digitalisaatio »

Aika: 24.04.2023 - 10.05.2023
Paikka:

Etäkoulutus

Oston peruskurssi »

Aika: 03.05.2023 - 07.06.2023
Paikka:

Etävalmennus

Hankinnan johtaminen ja kehittäminen »

Aika: 06.06.2023 - 07.06.2023
Paikka:

Sokos Hotel Tripla, Kauppakeskus Tripla, Helsinki

Hankintapäällikön koulutusohjelma »

Aika: 04.10.2023 - 30.11.2024
Paikka:

Monimuotokoulutus

Hankintakoulutus uudelle hankintapäällikölle »

Aika: 10.10.2023 - 15.11.2023
Paikka:

Monimuotokoulutus