Epäsuorien hankintojen koulutusohjelma – lisäarvoa ja kustannussäästöjä

By 20.02.2024 No Comments
Ajankohta: 18.09.2024 - 15.11.2024
Paikka:

Etävalmennus

Epäsuorien hankintojen koulutusohjelma – lisäarvoa ja kustannussäästöjä

5 * 0,5 päivän koulutus klo 9:00-13:00
18.9.2024, 24.9.2024, 31.10.2024, 6.11.2024, 15.11.2024

Epäsuorien hankintojen tehokkaalla ja määrätietoisella kehittämisellä voidaan merkittävästi parantaa organisaation suoritus- ja kilpailukykyä. Vahva ja ammattimainen ote epäsuoriin hankintoihin tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia oman organisaation toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvissä palvelu-, projekti- ja tuotehankinnoissa.

Koulutusohjelma auttaa osallistujia tunnistamaan ja arvioimaan epäsuorien hankintojen kehittämismahdollisuudet ja antaa osallistujille valmiudet epäsuorien hankintojen monipuoliseen käytännön kehittämiseen. Se sopii kaiken kokoisille yrityksille ja julkisorganisaatioille.

Koulutusohjelma koostuu viidestä puolen päivän koulutusmoduulista, jotka toteutetaan noin kahden viikon välein. Koulutuksessa käydään epäsuorien hankintojen kehittämisprosessi lävitse siten, että jokainen moduuli käsittelee yhtä prosessin vaihetta. Osallistujien oppimispolku rakentuu koulutuksen moduuleissa kehitettävän CASE-esimerkin avulla.


Koulutusohjelman tavoite

 • Vahvistaa osallistujien valmiuksia kehittää epäsuoria hankintoja omassa toimintaympäristössään
 • Kuvata prosessi, antaa menetelmiä ja työkaluja kehittämisprojektien toteuttamiseen konkreettisten esimerkkien ja valmennusohjelman aikana rakennettavan case-harjoituksen avulla
 • Avata näkökulmia kaikenkokoisten ja kaikkien toimialojen organisaatioiden epäsuorien hankintojen jatkuvaan parantamiseen

Osallistava koulutusohjelma – käytännön toteutus

Koulutusohjelma on monipuolinen, tehokas ja osallistujia motivoiva. Käytännön toteutuksessa otetaan huomioon erilaiset oppimistyylit ja tarjotaan käytännön harjoittelumahdollisuuksia ja opitun soveltamista käytäntöön.

Viisi moduulia, puoli päivää kerrallaan

 • Tämä aikataulu mahdollistaa lyhyemmät, keskittyneet koulutussessiot, mikä auttaa osallistujia pysymään aktiivisina ja keskittyneinä.

Kaksi kokenutta, innostavaa kouluttajaa

 • Molemmat kouluttajat ovat läsnä ensimmäisessä jaksossa, jonka jälkeen tapaat heitä vuorotellen eri moduuleissa. Tämä kouluttajien vuorottelu tuo vaihtelua koulutukseen ja mahdollistaa osallistujille erilaisia näkökulmia.

Keskustelu ja vuorovaikutus keskiössä

 • Koulutuspäivät koostuvat monimuotoisesta, vuorovaikutteisesta opiskelusta, jossa vaihtelevat kouluttajien pitämät alustukset, keskustelut, case-esimerkit, asiantuntijapuheenvuorot ja erilaiset pienryhmätyöskentelyt ja harjoitukset.
 • Koulutuspäivällä työskennellään pienryhmissä, jolloin opiskelijat voivat jakaa näkökulmia keskenään, saada kouluttajalta sparrausta ja soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Käytännön esimerkkejä ja asiantuntijapuheenvuoroja

 • Koulutusohjelmassa edetään vaihe vaiheelta rakentuvan yrityscasen avulla. Jokainen jakso voi keskittyä tiettyyn vaiheeseen yrityscasessa ja osallistujat työstävät harjoitusta koko koulutuksen ajan
 • Koulutuksessa hyödynnetään myös videoita, jotka tarjoava vaihtelua ja tukea eri oppimistyyleille. Ulkopuolisten asiantuntijoiden videot tuovat myös monipuolista näkökulmaa aiheeseen.

Oppimista myös jaksojen välillä

 • Jaksojen välillä on oppimista tukevia välitehtäviä. Ne toimivat mm. keskustelunaiheina seuraaville jaksoille ja edistävät verkostoitumista osallistujien keskuudessa.

Asiantuntijat/Kouluttajat

Koulutusohjelman asiantuntijoina ja kouluttajina toimivat Hanna Pajunen-Muhonen ja Lauri Vihonen. He ovat pidetty ja runsaasti positiivista palautetta saanut työpari, joka on tehnyt monia mielenkiintoisia hankkeita niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tuoreimpana Valtionvarainministeriön, Kuntaliiton ja Hankinta-Suomen kanssa toteutettu Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt -selvitys, joka on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. He ovat yhdessä auttaneet yli sataa organisaatiota kehittämään hankintaansa.

Hanna ja Lauri ovat innostava, energisoiva työpari, joka avaa uusia näkökulmia hankintaan ja sen kehittämismahdollisuuksiin. Heillä molemmilla on vankka yksityisen ja julkisen sektorin kokemus, ja he kumpikin vetävät käytännön kehitysprojekteja niin yrityksissä kuin julkisissa organisaatioissa. Tutustu kouluttajiin tarkemmin kouluttajat välilehdellä.

 

Kenelle

Koulutus soveltuu kaikille hankinnan tai epäsuorien hankintojen kehittämisestä vastaaville henkilöille.

 • hankintajohdolle ja hankinnan kehittämisestä vastaaville avainhenkilöille
 • epäsuorista hankinnoista vastaaville kategoriapäälliköille ja asiantuntijoille
 • hankintapäälliköille ja -asiantuntijoille, jotka toimivat epäsuorien hankintojen alueella

Koulutus antaa hyvä valmiudet siirtyä epäsuorien hankintojen vastuutehtäviin.
Koulutus sopii suurille, keskikokoisille ja pienille organisaatioille kaikilla toimialoilla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

 

Tämä valmennus järjestetään yhteistyössä Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n kanssa.

 

Lue lisää ja ilmoittaudu »

Tapahtumat

Hankintapäällikön koulutusohjelma 23/24 »

Aika: 04.10.2023 - 30.11.2024
Paikka:

Monimuotokoulutus

Info: Hankintapäällikön koulutusohjelma 2024-2025 »

Aika: 29.08.2024 - 29.08.2024
Paikka:

Etätilaisuus, Microsoft Teams

 

Hankintapäällikön koulutusohjelma 24/25 »

Aika: 09.04.2024 - 06.03.2025
Paikka:

Monimuotokoulutus

Toimittaja-arvioinnin kehittäminen »

Aika: 12.09.2024 - 17.09.2024
Paikka:

Etävalmennus

Hankinnan johtaminen ja kehittäminen »

Aika: 25.09.2024 - 30.09.2024
Paikka:

Etäkoulutus

Oston peruskurssi – huippusuosittu ostajan koulutusohjelma »

Aika: 25.09.2024 - 07.11.2024
Paikka:

Monimuotokoulutus

Info: Hankintapäällikön koulutusohjelma »

Aika: 07.10.2024 - 07.10.2024
Paikka:

Etätilaisuus

Hankinnan tehostaminen digiajassa »

Aika: 10.10.2024 - 25.10.2024
Paikka:

Etäkoulutus

Kategoriajohtaminen »

Aika: 19.11.2024 - 20.11.2024
Paikka:

Lähikoulutus (Helsinki) tai etäkoulutus

Hankintapäällikön koulutusohjelma 24/25 »

Aika: 26.11.2024 - 25.11.2025
Paikka:

Monimuotokoulutus (3 lähipäivää, 11 etäpäivää)