Kaikki artikkelit kirjoittajalta Hanna

Toivotamme hyvää kesää!

By | Ajankohtaista | No Comments

Hyvät asiakkaat ja yhteistyökumppanit, haluamme toivottaa rentouttavaa ja mukavaa kesää! Lomailemme perinteiseen tapaan heinäkuussa. Viestiä meille saa toki lomista huolimatta laittaa, luemme satunnaisesti sähköpostia. Arkeen palaamme jälleen elokuun alussa.

Best Practices for the Strategic Management of Public Procurement – 22 Steps to Success – now available also in English!

By | Ajankohtaista | No Comments

Best Practices for the Strategic Management of Public Procurement – 22 Steps to Success – now available also in English!

Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt: 22 askelta menestykseen -raportti ja sen tuottaminen oli viime vuoden oivaltavimpia projektejamme. Kiitos seisoo paitsi lopussa, päästessämme jakamaan tuotoksen yleishyödylliseen käyttöön, myös matkan varrella hankinnan ammattilaisten päästessä kasvattamaan yhteistä viisautta. Yhteistyössä todella on voimaa 💪

Tutustu raporttiin suomeksi.

Report in English.

Happy reading and let us know what you think!

#procurement #publicprocurement #bestpractices #hankinta #julkisethankinnat #hankintasuomi #parhaatkäytännöt

Hankintapäällikön koulutusohjelma starttaa 9.4. – vielä ehdit mukaan

By | Ajankohtaista | No Comments

Nyt saa jo sanoa – yhteistyössä Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry kanssa suunnittelemastamme ja toteuttamastamme huippusuositusta Hankintapäällikön koulutusohjelmasta käynnistyy jo kolmas vuosikurssi keväällä 2024.

Päivän infotilaisuudessa oli innostusta ja inspiraatiota ilmassa. Ihan mahtavaa, että yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa löytyy näin paljon kiinnostusta ulkoisten resurssien johtamisen kehittämiseen ja oman osaamisen kasvattamiseen!

Ohjelma on suunniteltu maamme eturivin hankinta-ammattilaisten toimesta antamaan hankintatehtävissä toimiville parhaat mahdolliset valmiudet toimia vaativassa roolissaan. Ohjelma on myös helppo tapa päivittää oma osaaminen vastaamaan nykypäivän vaateita.

Koulutusohjelma starttaa jo 9.4. Muutama nopea mahtuu vielä mukaan – täältä pääset lisätietoihin ja ilmoittumiseen.

#hankinta #hankintakoulutus #hankintaosaaminen #hankintapäällikkö #hankintapäällikönkoulutusohjelma #hankintojenjohtaminen #hankintojenkehittäminen

epäsuorat hankinnat

Uutta koulutustarjoamassamme: Epäsuorien hankintojen koulutusohjelma

By | Ajankohtaista | No Comments

epäsuorat hankinnat

Tiedätkö, mikä on organisaatiosi epäsuorien hankintojen osuus hankintojen kokonaisvolyymista? Entä tiedätkö, että kehittämällä määrätietoisesti epäsuorien hankintojen kokonaisuutta organisaatiosi voi parantaa merkittävästi paitsi kilpailukykyään, myös suoritustaan?

Epäsuorien hankintojen kehittäminen tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia. Kyse ei ole pelkästään kustannussäästöjen aikaansaamisesta – epäsuoria hankintoja kehittämällä voidaan parantaa yrityksen tai julkisen organisaation oman toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvien ulkoisten resurssien tuottamaa arvoa. Saadaan vähemmällä enemmän,” taustoittaa toimitusjohtajamme Hanna Pajunen-Muhonen koulutustarjontamme uusinta tulokasta.

“Epäsuorat hankinnat ovat mielenkiintoinen kehityskohde juuri niiden monimuotoisuuden vuoksi. Kehittämisessä tarvitaan laaja-alaista osaamista, johtajuutta ja tiimityötä: tätä koulutuksemme tarjoaa”, jatkaa Lauri Vihonen, toinen ohjelman vastuukouluttajista.

Ohjelma alkaa huhtikuussa ja se toteutetaan yhteistyössä Suomen Osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry:n kanssa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Tervetuloa mukaan kehittämään epäsuoria hankintoja!

Joulutervehdys Innodeasta!

By | Ajankohtaista | No Comments

Jouluinen tervehdys teille asiakkaamme, yhteistyökumppanimme & muut meille tärkeät tahot!

Kuluneen vuoden aikana meillä on ollut ilo ja kunnia olla mukana vaihtelevissa ja                                                                                                                                                                                              mielenkiintoisissa yhteistöissä, ja vuosi on ollut täynnä hienoja kohtaamisia ja onnistumisia.

Lämmin kiitos siitä teille!

Toivotamme oikein hyvää ja rentouttavaa joulun aikaa & onnea uudelle vuodelle 2024!

Terveisin,
Hanna & Sarri
Innodea Oy

Tänä jouluna tuemme perinteiseen tapaamme kotimaan vähävaraisia lapsiperheitä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä Joulumieli -keräyksen kautta. Keräyksen varoilla mm. tarjotaan keskusteluseuraa nlasten ja nuorten puhelimessa & chatissa, tarjotaan verkkotukiryhmävertaistukea sekä jaetaan kiusaamiseen ja sen ennaltaehkäisyyn liittyvää tukea ja tietoa. https://hyvajoulumieli.fi

Onnea Hankintapäällikön koulutusohjelmasta valmistuneille!

By | Ajankohtaista | No Comments

Hankintaosaamisen vuoksi, yhdessä toisten kanssa – siinä tämän(kin) vuoden toimintamme kivijalka. Saimme hiljattain iloita mukana, kun yhteistyössä Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n kanssa suunnittelemamme Hankintapäällikön koulutusohjelma sai ensimmäiset valmistujansa. Ohjelman pääkouluttajiin lukeutuva toimitusjohtajamme Hanna Pajunen-Muhonen  kommentoi asiaa tuoreeltaan näin:

”Vuosi 2023 on sisältänyt hienoja henkilökohtaisia ja jaettuja onnistumiskokemuksia hankintojen maailmassa. Loppuvuodesta iloa on tuottanut mm. tämä porukka, eli tuoreet Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry :n Hankintapäällikön koulutusohjelman ensimmäisen vuosikurssin opiskelijamme – lämpimät onnittelut vielä vastavalmistuneille!

Ohjelman kouluttajana on ollut ilo ja kunnia seurata menneen vuoden aikana motivoitunutta työskentelyänne hankintojen johtamisen ja kehittämisen opiskelun parissa. Kiitos teille aktiivisesta opiskeluotteestanne sekä monista hyvistä keskusteluista matkan varrella. Näillä evästyksillä toivotan onnea ja menestystä jatkoon teille kaikille hankintatehtävien parissa!”

#hankintojenjohtaminen #hankintojenkehittäminen #hankintapäällikkö #hankintaosaaminen #hankintakoulutus #hankinta #strateginenhankinta

Julkisten hankintojen johtaminen uudelle tasolle parhailla käytännöillä

By | Ajankohtaista | No Comments
Valtiovarainministeriö julkisti tällä viikolla selvityksen, joka kokoaa yksiin kansiin julkisten hankintojen strategisen johtamisen tutkitusti parhaat käytännöt. Selvitys avaa konkreettisesti, mitä hankintojen strateginen johtaminen tarkoittaa, mitä hyötyä siitä on, sekä tarjoaa selkeät ja käytännönläheiset keinot hankintojen johtamisen ja kehittämisen tueksi. Tuloksia voidaan hyödyntää niin julkishallinnollisissa organisaatioissa kuin yksityisellä sektorilla.

 

Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt: 22 askelta menestykseen” -selvitys on osa valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton yhteistä Hankinta-Suomi-ohjelmaa ja kansallista julkisten hankintojen strategiaa. Ohjelman tavoitteena on muun muassa edistää hankintojen johtamista strategisena toimintona sekä hyödyntää hankintojen potentiaalia tavoitteiden saavuttamisessa.

Selvitystyössä tunnistettiin hyviä käytäntöjä julkishallinnon organisaatioista, jotka ovat hankinnoillaan systemaattisesti edistäneet organisaation strategisia tavoitteita. Hyväksi havaittuja toimenpiteitä kertyi yli 700, joista jalostui 22 parasta käytäntöä.

Hankintojen strateginen johtaminen on keskeisessä asemassa julkisten varojen käytön vaikuttavuuden, kestävyyden ja vastuullisuuden edistämisessä. Kun hankinnoilla toteutetaan organisaation strategisia tavoitteita, niiden lisäarvo kasvaa. Ministeriöillä on suuri rooli siinä, miten johtamista kehitetään kullakin hallinnonalalla. – Julkaisussa esitetyt käytännöt ovat sovellettavissa kaikissa julkisissa organisaatioissa, riippumatta niiden toimialasta, toimintaympäristöstä, kypsyystasosta, koosta tai sijainnista. Toivon, että selvitys antaa tarvittavaa tukea kehittämistyölle myös ministeriöissä, virastoissa ja muissa julkisissa organisaatioissa – ja innokkuutta levittää parhaita käytäntöjä läpi kunkin hallinnonalan, kannustaa Hankinta-Suomen ohjelmapäällikkö Maria Röykkä valtiovarainministeriöstä.

Tuore selvitys on suunnattu erityisesti organisaatioiden hankintojen ohjauksesta ja johtamisesta vastaaville henkilöille sekä organisaatioiden johtoryhmien jäsenille. Se tarjoaa käytännön esimerkkejä toimintamalleista, jotka ovat tuottaneet todistetusti arvoa julkisille organisaatioille, edistäneet hankintojen strategista johtamista ja vieneet koko organisaation toimintaa haluttuun suuntaan. – Selvitys on erittäin onnistuneesti toteutettu. Jo haastattelu sekä selvityksen yhteydessä järjestetty työpaja avasivat näkökulmia ja antoivat konkreettista evästystä hankintojen strategisen johtamisen kehittämiseen. Hankintojen strateginen johtaminen on organisaatiotasoinen asia. Toivon, että niin meillä kuin muissakin ministeriöissä ja virastoissa johto ottaa tämän selvityksen myötä vahvemman otteen hankintojen strategiseen johtamiseen, kertoo selvitystyössä haastateltu toimialajohtaja Antti Haukioja ulkoministeriöstä.

Selvitys on Hankinta-Suomen strategisen johtamisen teemaryhmän käynnistämä toimenpide, ja se on tiiviin työryhmätyöskentelyn tulos. Selvityksen teosta vastasi Solita konsultteina Tero Saarenpää (Solita), Hanna Pajunen-Muhonen (Innodea Oy) ja Lauri Vihonen (Leader’s Beacon Group Oy).

Oli kunnia ja todella hienoa tulla valituksi toteuttamaan tätä selvitystä. Hankintojen strateginen johtaminen on keskeisessä asemassa edistettäessä julkisten varojen käytön vaikuttavuutta, kestävyyttä ja vastuullisuutta, joten toivon, että parhaat käytännöt tulevat laajaan ja vakiintuneeseen käyttöön julkisella sektorilla, sanoo Innodean toimitusjohtaja Hanna Pajunen-Muhonen. – Tämä(kin) on ollut huikea projekti ja yhteinen matka mahtavan tekijätiimin ja tilaajien edustajien sekä selvitykseen osallistuneiden organisaatioiden kanssa!

On ollut ilo ja kunnia olla mukana hankkeessa, jossa on tuotettu ainutlaatuinen ja arvokas tietopaketti, jolla on merkittävää yhteiskunnallista arvoa, jatkavat Tero Saarenpää Solitalta ja Lauri Vihonen Leader’s Beacon Groupista.

 

Lataa opas: Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt: 22 askelta menestykseen -selvitys 

Hankinta-Suomi järjestää perjantaina 13.10. selvityksestä webinaarin, jossa käydään läpi parhaita käytäntöjä ja niiden hyödyntämistä käytännössä. Tilaisuus on avoin kaikista aiheesta kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan! 

Lisätietoa

Selvityksen tiivistelmä 

Valtiovarainministeriön tiedote 

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelma 

Webinaari 13.10. 

Ilmoittaudu webinaariin 

 

hankinta-suomi

Strategisen hankinnan webinaari perjantaina 13.10. klo 9-11 – ilmoittaudu mukaan

By | Ajankohtaista | No Comments

Strategisen hankinnan #webinaari perjantaina 13.10. klo 9-11 – olethan jo varannut oman paikkasi?

Tilaisuudessa sukelletaan Hankinta-Suomelle työryhmätyöskentelynä tekemämme selvityksen ”Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt – 22 askelta menestykseen” syvyyksiin ja keskustellaan selvitystyön antoisista tuloksista ja siitä, kuinka niitä voidaan hyödyntää organisaatioissa.

#strateginenhankinta #hankintasuomi #hankintojenjohtaminen #hankintojenkehittäminen #hankinta

Kevät-kesän 2023 aikana toteutettu, juurijulkaistu selvitys toimii hankinnan kehitystyön ohjekirjana ja kompassina, ja sen konkreettisten ja käytännönläheisten tulosten avulla mikä tahansa organisaatio voi kehittää hankintaosaamistaan strategisempaan suuntaan.

Ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin – lämmin suositus ja tervetulotoivotus mukaan tilaisuuteen!

Innodea mukana Hankinta-Suomi-syysseminaarissa

By | Ajankohtaista | No Comments

Innodean toimitusjohtaja Hanna Pajunen-Muhonen mukana tänään Hankinta-Suomen-syysseminaarissa kertomassa tuoreen Valtioneuvoston julkaisusarjassa julkaistun raporttimme ”Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt – 22 askelta menestykseen” -selvityksen tuloksista. Syysseminaarissa oli paikan päällä ja linjojen päässä yli tuhatsatapäinen yleisö kuulemassa ja keskustelemassa julkisten hankintojen tilasta ja tulevaisuudesta. – Tämä(kin) on ollut huikea projekti ja yhteinen matka mahtavan tekijätiimin Tero Saarenpää & Lauri Vihonen ja tilaajien edustajien sekä selvitykseen osallistuneiden organisaatioiden kanssa! Hanna kommentoi tunnelmiaan paikan päältä Ylioppilastalolta.

Julkisten hankintojen strategisen johtamisen kehittäminen on koko julkisen sektorin ja Suomen asia. Tästä on hyvä jatkaa tärkeää työtä hankintojen johtamisen parissa.

#hankintojenjohtaminen #hankintojenkehittäminen #strateginenhankinta #hankintasuomi #valtiovarainministeriö #kuntaliitto #innodeaoy #solitaoy #leadersbeacongroupoy

hankinnan-johtaminen-ja-kehittäminen

Hankintapäällikön koulutusohjelma 2023-2024 – tästä se lähtee!

By | Ajankohtaista | No Comments

Viime vuonna lanseerattu, yhteistyössä Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n kanssa suunnittelemamme Hankintapäällikön koulutusohjelma starttaa taas! Vuoden mittainen koulutusohjelma tarjoaa osallistujille tiiviin ja huolella mietityn kokonaisuuden, jonka myötä he voivat vahvistaa strategista hankintaosaamistaan sekä valmiuksiaan toimia hankinnan vetäjänä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Ensimmäisen vuoden kokemukset nyt ohjelman loppumetreillä ovat 18 osallistujan kanssa olleet antoisia. Vuoden 2023-2024 ohjelma startataan tänään 24 osallistujan voimin. Antoisaa opiskeluvuotta osallistujille!   

_____________________________________________________

Hankintapäällikön koulutusohjelma sisältää seuraavat 15 opintomoduulia:

 • Hankinta osana organisaation liiketoimintaa ja toimitusketjua
 • Hankinnat ja talous
 • Kilpailuttaminen
 • Neuvottelutaidot
 • Oston sopimukset ja lainsäädäntö
 • Hankintojen mittaaminen
 • Ennustaminen, S&OP, riskienhallinta
 • TCO ja toimittajan kustannusrakenteen mallintaminen
 • Toimittajien johtaminen
 • Toimittajien taloudellisen suorituskyvyn arviointi ja mittaaminen
 • Kategoriajohtaminen
 • Vastuullisuus ja riskienhallinta
 • Hankinnan digitalisaatio
 • Hankintojen johtaminen ja organisointi
 • Sidosryhmäyhteistyö ja hankinnan palvelumuotoilu

_____________________________________________________