Arkistot: syyskuu 2020

Etävalmennustunnelmia ruudun molemmin puolin

By | Ajankohtaista | No Comments

Syksyn koulutuskalenterimme avasi syyskuun ensipäivinä toteutettu, jokaiselle hankinnan kanssa tekemisissä olevalle tarpeellinen oston peruskurssi. Tällä kertaa etävalmennuksena toteutetussa koulutuksessa keskityttiin tuttuun tapaan hankintaprosessin ymmärrykseen ja sen hallintaan laajalla näkökulmalla. Oleellista on siirtää katseet silkan euromääräisen hinnan tarkastelusta kokonaisuuden hallintaan. Lopputuloksena syntyvät  kilpailukykyiset pitkän tähtäimen valinnat.

– Syksy on lähtenyt mukavasti käyntiin myös valmennusten osalta, vallitsevista poikkeusoloista huolimatta, kertoo toimitusjohtaja Hanna Pajunen-Muhonen Innodeasta. Tottuneen kouluttajan näkökulmasta covid-19-pandemian mukanaan tuomat rajoitteet toimivat ainoastaan tämänhetkisen toiminnan raameina, rajoittamatta kuitenkaan osallistujien oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia: ”Olemme kesän aikana rakentaneet hyvät ja toimivat puitteet etävalmennuksien ja -koulutusten toteuttamiseen. Meillä on käytössämme studio ja monimuoto-oppimisympäristö, joiden ansiosta saamme valmennukset ja koulutukset toteutettua mahdollisimman interaktiivisesti mukaillen perinteistä lähivalmennustoimintatapaamme. Palautteista päätellen olemme myös onnistuneet tässä mukavasti.”

Pandemiakriisin mukanaan tuomien välittömien negatiivisten talousvaikutusten jälkeen voidaan pikku hiljaa alkaa hahmottaa pidemmän aikavälin seurauksia sekä kriisiajan kiihdyttämiä oppeja.  – Koulutuskysyntä on selvästi lisääntynyt nimenomaan yrityskohtaisten valmennusohjelmien osalta, mikä on mielestäni erittäin positiivinen merkki yritysten kyvykkyyksien vahvistumisen ja kilpailukyvyn parantumisen näkökulmasta ajatellen, Pajunen-Muhonen päättää.