Kategoriassa: Ajankohtaista

Uusi palvelu – Horisontissa erinomainen, kilpailuetua tuottava toimitusketju

By | Ajankohtaista, T&K-palvelut | No Comments

Innodea mukana luomassa täysin uudentyyppistä kehittämistyökalua ja -palvelua yritysten käyttöön

Hankintatoimistrategeina olemme vuosia seuranneet PK-yrityksille tyypillisiä toimitusketjun hallinnan haasteita: ajan, rahan sekä osaavien henkilöiden puutteita. Näihin kehittämistarpeisiin olemme halunneet vastata entistä tuloksellisemmin kehittäen samalla T&K-toimintaa alanlaajuisesti. Lopputuloksena on kehitysyhteistyön työkalu LOGY Best in Class Toimitusketju ja sen pilvisovellus. Yhteistyössä Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n sekä VTT:n ja Logisman kanssa kehitetyn palvelun avulla kohdeyritys pääsee suunnittelemaan kehitystoimenpiteitä kustannustehokkaasti ja keskitetysti, yrityksen henkilöstön omaa osaamista hyödyntäen. Näin varmistetaan myös oppien paras jalkautuminen käytäntöön. Palvelun ensimmäiset asiakasprojektit ovat parhaillaan käynnissä.

PK-yrityksille kehitetty palvelu soveltuu hyvin myös suurempien yritysten käyttöön – ovathan toimitusketjuosaamisen parhaat käytännöt universaalit yrityksen koosta ja toimintaympäristön laajuudesta huolimatta. Työkalun avulla yrityksen avainhenkilöt pääsevät arvioimaan ja kehittämään oman yrityksensä toimitusketjuosaamista 15 eri osa-alueella, joiden avulla on mahdollista ottaa aihe kokonaisvaltaisesti haltuun:

 • Tuotannon hallinta
 • Ketteryys
 • Kannattavuuden hallinta
 • Riskien hallinta
 • Kokonaislaatu- ja laadunhallinta
 • Asiakasrajapinnan hallinta
 • Suunnittelu ja optimointi
 • Toimittajarajapinnan hallinta
 • Strategisuus
 • Toimitusketjun manageeraus ja ohjaus
 • Digitaalisuus
 • Kehitys
 • Tehokkuuden hallinta
 • Seuranta ja mittaaminen
 • Kestävyys ja vastuullisuus

Jokainen osa-alue jaetaan työskentelyn edetessä vielä omiin alakategorioihinsa. Nykytila-analyysin tuottavan yleisarvosanan ohella työkalu tuottaa arvosanat seuraavalla neljällä osaamisalueella (0-5): kypsyystaso, kannattavuus, kyvykkyydet sekä toimintaympäristön kompleksisuus. Analyysin sekä keskeisten tunnuslukujen keräämisen jälkeen analysoidaan toimitusketjun hallinnan nykytilan kehityskohteet, vahvuudet ja mittarit. Lopuksi kehityskohteet konkretisoidaan sekä priorisoidaan. Asiakkaalla on myös halutessaan mahdollisuus syvempään räätälöityyn koulutukseen tai valmennukseen.

BiC Toimitusketju asettaa tavoitteeksesi erinomaisen ja kilpailuetua tuottavan toimitusketjun – yrityksesi menestyksen tueksi.

Tutustu palveluun sekä sen hinnoitteluun tarkemmin Logyn sivuilla.

Uusia hankintapäälliköitä valmentamassa

By | Ajankohtaista | No Comments

Yhteistyössä Management Institute of Finlandin kanssa toteutettu inspiroiva valmennus takana uusille hankintapäälliköille – seuraavaksi käytännön työkalut ja toimenpiteet hankintatoimen  määrätietoiseen kehittämiseen pääsevät seiniltä ja ajatuksista käytännön tasolle.

Seuraavan kerran tähän valmennukseen on mahdollista osallistua syksyn tullen 29.-30.9.2020. Lisätietoja ja ilmoittautumiset löydät täältä.

TULOSSA: Syksyn mielenkiintoisia valmennuksia

By | Ajankohtaista | No Comments

Syksy tuo tullessaan kauniita ruskan värejä, pimeneviä iltoja – sekä hankinta-alan ammattilaisille kiintoisia valmennuksia niin olemassa olevia kuin tulevia haasteita varten. Yhteistyössä Suomen Osto- ja Logistiikkayhditys LOGY ry:n kanssa järjestettävässä valmennuksessa Hankinnan kategoriajohtaminen otetaan haltuun proaktiivinen ja suunnitelmallinen ote toimittajamarkkinaan hankintojen kategorisoinnilla ja kategorioita johtamalla.

”Paras koulutus tähän mennessä ja niitä on ollut monia, näistä kouluttajista voi ottaa mallia!”

Valmennukseen osallistuja syksyllä 2017

Toinen LOGY:n kanssa yhteistyössä järjestettävä valmennus, Hankinnan asiakaslähtöinen kehittäminen, lähtee puolestaa liikkeelle asiakkaan tarpeen tunnistamisesta, jolle hyvä hankintapalvelu perustuu. Käsi kädessä tarpeentunnistamisen kanssa kulkee niin ikään jatkuva halu kehittää hankintaa palveluna.

Tervetuloa mukaan syventämään osaamista ja tarkastelemaan hankintaa uusista ja erilaisista näkökulmista!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Hanna Pajunen-Muhonen (puh. 040 596 5982) /  info@innodea.fi

Tunnetta ja taitoa hankintoihin uudelle hankintapäällikölle alkukesän valmennuksessa

By | Ajankohtaista | No Comments

Innodealla on ollut jälleen ilo jakaa ammattimainen tervetulotoivotus hankintojen pariin uusille hankintapäälliköille yhteistyössä kansainvälisen koulutusorganisaation Fintran kanssa järjestetyn valmennuksen myötä. Kesäkuun alussa Helsingissä järjestetty valmennus tarjosi työkaluja ja toimenpiteitä hankintatoimen määrätietoiseen kehittämiseen käytännönläheisesti osallistujien omien organisaatioiden yksilöllisiin tilanteisiin keskittyen. Organisaatiokohtaisten pohdintojen pohjalta koottiin valmennettaville kotiin viemisiksi uuden hankintapäällikön pelikirja, joka toimii jatkossa kehityskarttana auttaen oman organisaation arjessa.

Kouluttajana toimi pitkän linjan hankintaosaaja Hanna Pajunen-Muhonen Innodea Oy:stä. Näihin tunnelmiin on hyvä päättää kevään tiivis koulutuspaketti, syksyn tullen tervetuloa taas uudet hankintapäälliköt ja -johtajat ottamaan hankinnat haltuun!

Työskentelyn iloa Hankintatoimen johtamisen valmennuksessa

By | Ajankohtaista | No Comments

Kesän kynnyksellä kelpaa kehittää hankintaosaamista eteenpäin osaavan porukan kesken! Yhteistyössä Suomen Osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry:n kanssa Helsingin Messukeskuksessa toukokuussa järjestetty kaksipäiväinen valmennus keräsi osallistujilta jälleen kiitosta kattavuudestaan, käytännönläheisyydestään sekä innostavuudestaan. Valmennettavien palautteita lainaten, ”Valmennus oli loistava!” sekä ”Tämä antaa erittäin hyvän pohjan hankintojen kehittämiseen omassa yrityksessä”.

Avoin mieli, erilaiset taustat ja aito mielenkiinto hankintojen kehittämiseen olivat mitä loistavimmat lähtökohdat yhteiseen ideointiin organisaation suurimman kustannuserän menestykselliseksi hallitsemiseksi ja kehittämiseksi.

Coachina valmennuksessa toimi  Hanna Pajunen-Muhonen Innodea Oy:stä.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

 

UUSI VALMENNUS! Hankinnan digitalisaatio – Kehittävä ote vai radikaali muutos?

By | Ajankohtaista | No Comments

Keväällä koulutustarjontamme kasvaa kiinnostavalla uutuudella, joka antaa valmiuksia sekä tarjoaa työkaluja, joiden avulla yrityksesi hankinta hyötyy tämän päivän digitalisaatiosta – asiakas- ja liiketoimintalähtöisyyttä unohtamatta. Valmennus koostuu kahdesta noin kuukauden välein pidettävästä valmennuspäivästä, joiden aikana aiheeseen syvennytään niin teoreettisella kuin käytännöllisellä tasolla. Valmennuspäivien välissä pääset rakentamaan omaa hankinnan digitalisoinnin tiekarttaasi vastaamaan yrityksesi yksilöllisiä tarpeita.

Valmennus toteutetaan Innodea Oy:n ja Leader’s Beacon Oy:n yhteistyönä ja vetäjinä toimii suosittu hankinnan rautainen asiantuntijakaksikko Hanna Pajunen-Muhonen ja Lauri Vihonen. Lisäksi valmennuksessa on mukana yritysesimerkkejä ja muita puhujia.

Vuodelle 2019 olemme aikatauluttaneet kaksi valmennusjaksoa, joista voit valita omasi:

Valmennus 1: 14.5.2019 ja 11.6.2019

Valmennus 2: 3.9.2019 ja 1.10.2019

Valmennus sopii kaikille hankinnan kehittämisestä kiinnostuneille asiantuntijoille. Lisätietoa tapahtumissamme!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Hanna Pajunen-Muhonen (puh. 040 596 5982) /  info@innodea.fi

Liiketoimintalähtöisen kategoriajohtamisen yritysräätälöidyt valmennuksemme suuressa suosiossa

By | Ajankohtaista | No Comments

”Erittäin hyvää palautetta saamamme liiketoimintalähtöisen kategoriajohtamisen valmennusohjelma on saanut kiitosta erityisesti käytännönläheisestä ja konkreettisesta otteestaan”, kertoo Innodea Oy:n toimitusjohtaja Hanna Pajunen-Muhonen. Yritysräätälöityjä valmennusohjelmia on nyt vedetty parin vuoden ajan yhdessä Leader’s Beacon Group Oy:n kanssa ja monet suomalaiset suuryritykset ja julkiset organisaatiot ovat saaneet valmennuksen avulla luotua vahvan perustan kategoriajohtamiselle ja sen kehittämiselle. ”Tällä hetkellä kysytään myös kategoriajohtamisen sparrauspäiviä ja on ollut ilo huomata, miten hyvin yrityksissä on päästy eteenpäin ja samalla koko organisaation hankintakyvykkyydet ovat vahvistuneet. Se antaa meille tekijöille uskoa siihen, että olemme osanneet tehdä oikeita asioita oikealla tavalla”, kertoo Hanna Pajunen-Muhonen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin teidän tarpeistanne ja luodaan yhdessä juuri teille sopiva kategriajohtamismalli.

Kunnianhimoa ja uutta nostetta hankintaan palvelumuotoilun maailmasta!

By | Ajankohtaista | No Comments

Huhtikuussa 2018 avasimme kokonaan uuden sivun hankinnan asiakaslähtöisessä kehittämisessä! Innodea Oy:n, Leader’s Beacon Group Oy:n ja Suomen Osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry:n yhdessä toteuttamassa Hankinnan asiakaslähtöinen palvelumuotoilu -valmennuksessa pohdimme uudella tavalla asiakkaan tarpeiden tunnistamista ja asiakasmatkaa hankinnan sisäisten asiakkaiden, toimittajien valinnan ja johtamisen näkökulmasta.

Huikea porukka ja onnistunut päivä innostavat meitä jatkamaan tätä matkaa! Hankinnan palvelumuotoilu jokaisen hankinta-ammattilaisen uusi kriittinen osaamisalue, joka kannattaa ottaa haltuun ensimmäisten joukossa.

Heti syksyllä jatketaan – tervetuloa mukaan!