Toimittaja-arvioinnin kehittäminen

By 02.05.2024 No Comments
Ajankohta: 12.09.2024 - 17.09.2024
Paikka:

Etävalmennus

Toimintaympäristön ja taloussuhdanteiden nopeat muutokset ovat nostaneet toimittajamarkkina- ja toimittajariskien hallinnan entistä tärkeämpään rooliin niin yrityksissä kuin julkisissa organisaatioissa.

Ovatko nämä asiat kunnossa edustamassasi organisaatiossa? Löytyykö teiltä toimintamallit ja prosessi, jossa arvioidaan ja analysoidaan potentiaalisten tai jo olemassa olevien yhteistyökumppanien taloudellista suorituskykyä ja riskejä sekä kykyä täyttää asetetut vaatimukset nopeastikin muuttuvissa tilanteissa?
Mitä opit koulutuksessa?

Toimittaja-arviointi on tärkeä osa hankinnan prosesseja ja toimitusketjun hallintaa. Tässä uudessa, ajankohtaisessa tehokoulutuksessa paneudutaan toimittajien taloudellisen suorituskyvyn ja riskien arviointiin hankinnan koko elinkaaren näkökulmasta.

Koulutus antaa selkeän kokonaiskuvan toimittaja-arvioinnin ulottuvuuksista ja hyvän perustan toimittaja-arviointimenetelmien ja mittariston kehittämiselle omassa toimintaympäristössä. Lisäksi koulutuksessa perehdytään siihen, mistä toimittajan tai palveluntarjoajan hinta muodostuu ja miten kustannusrakenteita voidaan mallintaa.

Monipuolinen, interaktiivinen ja käytännön harjoitteita ja esimerkkejä sisältävä koulutus antaa hyvät valmiudet opittujen asioiden käytäntöön viemiselle omassa toimintaympäristössä. Onnistunut toimittaja-arviointi luo perustan kehitykselle ja jatkuvalle parantamiselle: hankinnan arvontuotto lisääntyy ja kilpailukyky paranee.
Kenelle?

Koulutus soveltuu kaikille hankinnan ammattilaisille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan taloudellisten asioiden ja toimittajien hallinnassa. Erityisen hyvin kurssi soveltuu toimittajavalinnasta vastaaville ja siihen osallistuville, toimittajahallinnasta vastaaville, hankinta- ja kategoriapäälliköille sekä hankinnan ja riskienhallinnan kehittäjille.

Järjestämme tämän koulutuksen yhteistyössä Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n kanssa.

 

Lue lisää ja ilmoittaudu »

Tapahtumat

Hankintapäällikön koulutusohjelma 23/24 »

Aika: 04.10.2023 - 30.11.2024
Paikka:

Monimuotokoulutus

Info: Hankintapäällikön koulutusohjelma 2024-2025 »

Aika: 29.08.2024 - 29.08.2024
Paikka:

Etätilaisuus, Microsoft Teams

 

Hankintapäällikön koulutusohjelma 24/25 »

Aika: 09.04.2024 - 06.03.2025
Paikka:

Monimuotokoulutus

Toimittaja-arvioinnin kehittäminen »

Aika: 12.09.2024 - 17.09.2024
Paikka:

Etävalmennus

Hankinnan johtaminen ja kehittäminen »

Aika: 25.09.2024 - 30.09.2024
Paikka:

Etäkoulutus

Oston peruskurssi – huippusuosittu ostajan koulutusohjelma »

Aika: 25.09.2024 - 07.11.2024
Paikka:

Monimuotokoulutus

Info: Hankintapäällikön koulutusohjelma »

Aika: 07.10.2024 - 07.10.2024
Paikka:

Etätilaisuus

Hankinnan tehostaminen digiajassa »

Aika: 10.10.2024 - 25.10.2024
Paikka:

Etäkoulutus

Kategoriajohtaminen »

Aika: 19.11.2024 - 20.11.2024
Paikka:

Lähikoulutus (Helsinki) tai etäkoulutus

Hankintapäällikön koulutusohjelma 24/25 »

Aika: 26.11.2024 - 25.11.2025
Paikka:

Monimuotokoulutus (3 lähipäivää, 11 etäpäivää)