Valmennus- ja koulutuspalvelut

Valmennus- ja koulutuspalvelumme kattavat kyvykkyyksien ja osaamisen kehittämisen eri aihealueita. Erilaisia palveluitamme ovat mm.:

  • Johtoryhmien valmennukset ja tietoiskut
  • Yrityskohtaiset koulutukset, valmennukset ja kehittämisohjelmat
  • Yritysryhmien koulutukset, valmennukset ja kehittämisohjelmat
    (esim. alihankkija- ja toimittajaverkostot)
  • Yksilö- ja ryhmävalmennukset
  • Coaching
  • Mentorointi
  • Fasilitointi
  • Uravalmennus

Kaikki valmennus- ja koulutuspalvelumme räätälöidään täysin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kokonaisuus sisältää valmennuksen ja koulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja onnistumisen arvioinnin. Autamme myös koulutustilaisuuksien organisoinnissa. Yhteistyöverkostomme kautta löydämme tarvittaessa myös muita puhujia ja mielenkiintoisia tapausesimerkkejä sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Asiakkaiden sanomaa

”Mielenkiintoinen näkökulma
hankintoihin verrattuna yleensä
tarjolla oleviin koulutuksiin.”

Valmennuspalaute

Asiakkaiden sanomaa

”Innostava luennoitsija,
erinomainen asiantuntemus.”

Valmennuspalaute