Tutkimus- & kehittämispalvelut

Olemme jatkuvasti mukana tekemässä alaan liittyvää tutkimusta ja kehittämistä yhdessä yhteistyökumppaneidemme, alan johtavien yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Osallistumme myös asiakkaidemme tutkimus- ja kehitystoimintaan ja autamme tarvittaessa rahoituksen hankkimisessa.

Meille on tärkeää pitää huolta kyvykkyyksien kehittämisestä sekä asiakkaidemme että koko kotimaisen elinkeinoelämän osalta. Aktiivisella kehittämisotteella haastamme myös omaa yritystämme jatkuvaan parantamiseen: kehitämme omaa tekemistämme, uudistamme koulutus- ja valmennustoimintaamme ja tuotamme alan julkaisuja eri muodoissaan.

Viimeaikaisiin T&K-projekteihimme kuuluu mm.

hankinta-suomiValtiovarainministeriön ja Suomen Kuntaliiton Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmalle yhteistyössä Solita Oy:n ja Leader’s Beacon Groupin kanssa tekemämme selvitystyö: Julkisten hankintojen strategisen johtamisen toimintamallit ja parhaat käytännöt – 22 askelta menestykseen. Syksyllä 2023 julkaistu selvitys tarjoaa konkreettisia toimenpiteitä hankintojen johtamiseen ja strategisen hankinnan kehittämiseen, ja sitä voidaan hyödyntää niin julkisissa organisaatioissa kuin yksityisellä sektorilla.

 

 

Yhteistyössä Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n sekä VTT:n ja konsulttiyrityksenä toimivan Logisman kanssa kehitetty Best in Class Toimitusketju -palvelu, joka on johtanut kaupalliseen toimintaan Logyn lisättyä se palvelutarjontaansa keväällä 2020. Palvelu vastaa PK-yrityksille tyypillisiin toimitusketjun hallinnan haasteisiin: ajan, rahan sekä osaavien henkilöiden puutteeseen. Kehitetyn työkalun avulla asiakasyritys pääsee suunnittelemaan kehitystoimenpiteitä kustannustehokkaasti ja keskitetysti, yrityksen henkilöstön omaa osaamista hyödyntäen. Näin varmistetaan myös oppien paras jalkautuminen käytäntöön. BiC Toimitusketju asettaa tavoitteeksi erinomaisen ja kilpailuetua tuottavan toimitusketjun – yrityksesi menestyksen tueksi. Palveluun pääset tutustumaan tarkemmin Logyn sivuilla.

Osaaminen ja jatkuva kehittyminen
Oivaltaminen
Sitoutuminen
Vastuunkanto ja inhimillisyys

Innodean arvot