Julkisten hankintojen johtaminen uudelle tasolle parhailla käytännöillä

Valtiovarainministeriö julkisti tällä viikolla selvityksen, joka kokoaa yksiin kansiin julkisten hankintojen strategisen johtamisen tutkitusti parhaat käytännöt. Selvitys avaa konkreettisesti, mitä hankintojen strateginen johtaminen tarkoittaa, mitä hyötyä siitä on, sekä tarjoaa selkeät ja käytännönläheiset keinot hankintojen johtamisen ja kehittämisen tueksi. Tuloksia voidaan hyödyntää niin julkishallinnollisissa organisaatioissa kuin yksityisellä sektorilla.

 

Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt: 22 askelta menestykseen” -selvitys on osa valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton yhteistä Hankinta-Suomi-ohjelmaa ja kansallista julkisten hankintojen strategiaa. Ohjelman tavoitteena on muun muassa edistää hankintojen johtamista strategisena toimintona sekä hyödyntää hankintojen potentiaalia tavoitteiden saavuttamisessa.

Selvitystyössä tunnistettiin hyviä käytäntöjä julkishallinnon organisaatioista, jotka ovat hankinnoillaan systemaattisesti edistäneet organisaation strategisia tavoitteita. Hyväksi havaittuja toimenpiteitä kertyi yli 700, joista jalostui 22 parasta käytäntöä.

Hankintojen strateginen johtaminen on keskeisessä asemassa julkisten varojen käytön vaikuttavuuden, kestävyyden ja vastuullisuuden edistämisessä. Kun hankinnoilla toteutetaan organisaation strategisia tavoitteita, niiden lisäarvo kasvaa. Ministeriöillä on suuri rooli siinä, miten johtamista kehitetään kullakin hallinnonalalla. – Julkaisussa esitetyt käytännöt ovat sovellettavissa kaikissa julkisissa organisaatioissa, riippumatta niiden toimialasta, toimintaympäristöstä, kypsyystasosta, koosta tai sijainnista. Toivon, että selvitys antaa tarvittavaa tukea kehittämistyölle myös ministeriöissä, virastoissa ja muissa julkisissa organisaatioissa – ja innokkuutta levittää parhaita käytäntöjä läpi kunkin hallinnonalan, kannustaa Hankinta-Suomen ohjelmapäällikkö Maria Röykkä valtiovarainministeriöstä.

Tuore selvitys on suunnattu erityisesti organisaatioiden hankintojen ohjauksesta ja johtamisesta vastaaville henkilöille sekä organisaatioiden johtoryhmien jäsenille. Se tarjoaa käytännön esimerkkejä toimintamalleista, jotka ovat tuottaneet todistetusti arvoa julkisille organisaatioille, edistäneet hankintojen strategista johtamista ja vieneet koko organisaation toimintaa haluttuun suuntaan. – Selvitys on erittäin onnistuneesti toteutettu. Jo haastattelu sekä selvityksen yhteydessä järjestetty työpaja avasivat näkökulmia ja antoivat konkreettista evästystä hankintojen strategisen johtamisen kehittämiseen. Hankintojen strateginen johtaminen on organisaatiotasoinen asia. Toivon, että niin meillä kuin muissakin ministeriöissä ja virastoissa johto ottaa tämän selvityksen myötä vahvemman otteen hankintojen strategiseen johtamiseen, kertoo selvitystyössä haastateltu toimialajohtaja Antti Haukioja ulkoministeriöstä.

Selvitys on Hankinta-Suomen strategisen johtamisen teemaryhmän käynnistämä toimenpide, ja se on tiiviin työryhmätyöskentelyn tulos. Selvityksen teosta vastasi Solita konsultteina Tero Saarenpää (Solita), Hanna Pajunen-Muhonen (Innodea Oy) ja Lauri Vihonen (Leader’s Beacon Group Oy).

Oli kunnia ja todella hienoa tulla valituksi toteuttamaan tätä selvitystä. Hankintojen strateginen johtaminen on keskeisessä asemassa edistettäessä julkisten varojen käytön vaikuttavuutta, kestävyyttä ja vastuullisuutta, joten toivon, että parhaat käytännöt tulevat laajaan ja vakiintuneeseen käyttöön julkisella sektorilla, sanoo Innodean toimitusjohtaja Hanna Pajunen-Muhonen. – Tämä(kin) on ollut huikea projekti ja yhteinen matka mahtavan tekijätiimin ja tilaajien edustajien sekä selvitykseen osallistuneiden organisaatioiden kanssa!

On ollut ilo ja kunnia olla mukana hankkeessa, jossa on tuotettu ainutlaatuinen ja arvokas tietopaketti, jolla on merkittävää yhteiskunnallista arvoa, jatkavat Tero Saarenpää Solitalta ja Lauri Vihonen Leader’s Beacon Groupista.

 

Lataa opas: Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt: 22 askelta menestykseen -selvitys 

Hankinta-Suomi järjestää perjantaina 13.10. selvityksestä webinaarin, jossa käydään läpi parhaita käytäntöjä ja niiden hyödyntämistä käytännössä. Tilaisuus on avoin kaikista aiheesta kiinnostuneille. Tervetuloa mukaan! 

Lisätietoa

Selvityksen tiivistelmä 

Valtiovarainministeriön tiedote 

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelma 

Webinaari 13.10. 

Ilmoittaudu webinaariin 

 

  Palaa takaisin »

Tapahtumat

Hankintapäällikön koulutusohjelma 23/24 »

Aika: 04.10.2023 - 30.11.2024
Paikka:

Monimuotokoulutus

Info: Hankintapäällikön koulutusohjelma 2024-2025 »

Aika: 29.08.2024 - 29.08.2024
Paikka:

Etätilaisuus, Microsoft Teams

 

Hankintapäällikön koulutusohjelma 24/25 »

Aika: 09.04.2024 - 06.03.2025
Paikka:

Monimuotokoulutus

Toimittaja-arvioinnin kehittäminen »

Aika: 12.09.2024 - 17.09.2024
Paikka:

Etävalmennus

Hankinnan johtaminen ja kehittäminen »

Aika: 25.09.2024 - 30.09.2024
Paikka:

Etäkoulutus

Oston peruskurssi – huippusuosittu ostajan koulutusohjelma »

Aika: 25.09.2024 - 07.11.2024
Paikka:

Monimuotokoulutus

Info: Hankintapäällikön koulutusohjelma »

Aika: 07.10.2024 - 07.10.2024
Paikka:

Etätilaisuus

Hankinnan tehostaminen digiajassa »

Aika: 10.10.2024 - 25.10.2024
Paikka:

Etäkoulutus

Kategoriajohtaminen »

Aika: 19.11.2024 - 20.11.2024
Paikka:

Lähikoulutus (Helsinki) tai etäkoulutus

Hankintapäällikön koulutusohjelma 24/25 »

Aika: 26.11.2024 - 25.11.2025
Paikka:

Monimuotokoulutus (3 lähipäivää, 11 etäpäivää)