Innodea Oy on johtamisen ja kyvykkyyksien kehittämisen asiantuntija

Innodea Oy on vuonna 2006 perustettu suomalainen asiantuntijapalveluyritys. Osaamisemme rakentuu pitkäaikaiseen ja monipuoliseen kokemukseen sekä teoriasta että käytännöstä.

Osaamisemme kattaa useat yrityksen johtamisen ja kehittämisen osa-alueet, ulottuen muutoksen läpivientiin ja niitä toteuttavien ihmisten sparraukseen ja mentorointiin. Kunnioitamme asiakkaitamme ja heidän tarpeitaan: Emme yritä tehdä kaikkea mahdollista kaikille, vaan keskitymme siihen, missä tarpeet ja vahvin osaamisemme kohtaavat parhaiten.

Asiantunteva, osaava ja innostunut toimintatapa sekä riippumattomuus ja luottamuksellisuus ovat meille tärkeitä asioita. Yrityksemme taustalta löytyy monipuolinen kokemus sekä käytännöstä että akateemisesta otteesta. Olemme jatkuvasti mukana tekemässä alaan liittyvää tutkimusta sekä julkaisuja eri muodoissaan. Meille on tärkeää pitää huolta osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämisestä – sekä oman yrityksemme, asiakkaidemme, että koko kotimaisen elinkeinoelämän osalta.

Yrityksemme asiakkaita ovat teollisuus-, kauppa- ja palveluyritykset, julkisen sektorin organisaatiot sekä yksityiset ja julkiset koulutus- ja valmennusorganisaatiot. Asiakaskuntaamme kuuluu niin suuria konserneja ja organisaatioita kuin pk-yrityksiäkin. Yhteistä asiakkaillemme on halu kehittää organisaationsa kyvykkyyksiä ja toimintaa.

Innodea on luonut itsestään todella laadukkaan brändin.

Toimitusjohtaja, konsultointialan yritys

Toimintaperiaatteemme

Yrityksemme toimintaperiaatteet rakentuvat neljälle peruspilarille:

  1. Osaaminen ja jatkuva kehittyminen
  2. Oivaltaminen
  3. Sitoutuminen ja vastuunkanto
  4. Inhimillisyys

Osaaminen syntyy kokemuksesta ja jatkuvasta uuden oppimisesta. Osaamisemme pohjautuu monipuoliseen asiantuntemukseen. Haluamme kuitenkin myös kyseenalaistaa omaa ajatteluamme ja tekemistämme – asiakkaidemme hyväksi. Tämän vuoksi teemme jatkuvaa tutkimus- ja opetustyötä sekä alaan liittyviä selvityksiä.

Uskomme, että muutos ja vahva sitoutuminen uuteen syntyvät oivalluksista. Paras tapa kehittää asiakkaidemme toimintaa on synnyttää oivalluksia – yhdessä.

Sitoudumme siihen, mitä lupaamme. Asiakkaamme saavat tarpeidensa mukaisia ratkaisuja. Toimimme vastuullisesti ja keskitymme oleelliseen – sekä omassa toiminnassamme että asiakkaiden kehittämisessä.

Ihmiset ja ihmiskeskeinen toimintatapa muodostavat vankan perustan toiminnallemme. Meille inhimillisyys ja perhearvot ovat tärkeä asia. Tästä on osoituksena valintamme toimia perheyrityksenä.

Lahjoitamme säännöllisesti osan tuotoistamme suomalaisten lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen. Olemme myös mukana kansainvälisessä Plan-kummitoiminnassa ja tuemme Unicefin työtä.