Vahvista organisaatiosi kyvykkyyttä

Valmennamme, sparraamme, tutkimme, arvioimme ja kehitämme yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden toimintaa. Osaamisemme kattaa useita yrityksen johtamisen ja kehittämisen osa-alueita ulottuen muutoksen läpivientiin ja sitä toteuttavien ihmisten sparraukseen ja mentorointiin.

Pääpainopistealueemme ovat hankintojen ja ulkoisten resurssien johtaminen, toimitusketjun hallinta sekä yrityksen ja itsensä johtaminen. Autamme asiakkaitamme vahvistamaan organisaationsa kyvykkyyksiä ja osaamisia, löytämään uusia oivalluksia toimintansa johtamiseen ja kehittämiseen – ja sitä kautta uusiin mahdollisuuksiin ja onnistumiseen.

Toimimme asiakkaidemme sparraajana ja valmentajana – sen lisäksi tutkimme, arvioimme ja kehitämme yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden toimintaa. Muutokseen tarvitaan uutta tietoa ja näkökulmaa, mutta muutoksessa onnistuminen edellyttää oivalluksia. Haluamme yhdessä löytää uusia näkökulmia ja tuoreita ajatuksia toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen – ja sitä kautta oivalluksiin ja onnistumiseen.

Hannan kanssa oli todella mukava tehdä töitä. Melkein harmitti, kun saimme projektin valmiiksi -lopputuloksesta tuli loistava.

Hankinnoista vastaava johtoryhmän jäsen, kiinteistöliiketoiminta-alan yritys

Asiantuntija-, tutkimus- ja kehittämispalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntija-, tutkimus- ja kehittämispalveluita mm. seuraavilla alueilla:

 • Hankintojen ja ulkoisten resurssien johtaminen, hankintatoimi
 • Toimittajamarkkinoiden ja toimitusketjun hallinta (SCM)
 • Strategiat ja johtaminen
 • Innovatiivisen kumppanuuden ja yhteistyön kehittäminen
 • Muutosten johtaminen ja läpivienti
 • Yritystalous ja kustannustenhallinta
 • Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen sekä
 • Yksilönä kehittyminen ja kasvaminen

Valmennus- ja koulutuspalvelut

Valmennus- ja koulutuspalvelumme kattavat kyvykkyyksien ja osaamisen kehittämisen eri aihealueita. Erilaisia palveluitamme ovat mm.

 • Johtoryhmien valmennukset ja tietoiskut
 • Yrityskohtaiset koulutukset, valmennukset ja kehittämisohjelmat
 • Yritysryhmien koulutukset, valmennukset ja kehittämisohjelmat (esim. alihankkija- ja toimittajaverkostot)
 • Yksilö- ja ryhmävalmennukset
 • Coaching
 • Mentorointi
 • Fasilitointi
 • Uravalmennus

Kaikki valmennus- ja koulutuspalvelumme räätälöidään täysin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kokonaisuus sisältää valmennuksen ja koulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja onnistumisen arvioinnin. Autamme myös koulutustilaisuuksien organisoinnissa. Yhteistyöverkostomme kautta löydämme tarvittaessa myös muita puhujia ja mielenkiintoisia tapausesimerkkejä sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.