”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan” – neljäs, uudistettu painos on ilmestynyt!

By tammikuu 30, 2015 Ajankohtaista No Comments

Hanna Pajunen-Muhonen julkaisi Kari Ilorannan kanssa vuonna 2008 kirjan ”Hankintojen johtaminen – ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan”. Kirja oli ensimmäinen suomenkielinen modernia hankintatointa laajasti käsittelevä teos ja se vakiinnutti nopeasti asemansa useiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen oppikirjana sekä johtavien yritysten sisäisenä oppikirjana. Kirjasta saatu positiivinen palaute kannusti kirjoittajia jatkamaan hankintojen johtamisen kehittämistä edelleen.

Kolmas, täysin uudistettu painos (2012) uudistettiin vielä paremmin vastaamaan monipuolisten palveluhankintojen ja ulkoisten resurssien johtamisen tarpeisiin sekä yrityksissä että julkisissa organisaatioissa. Kirja yhdistää vahvan käytännön kokemuksen tuoreimpaan teoreettiseen tutkimukseen. Neljännessä painoksessa uudistustyötä on jatkettu edelleen ja kirjaan on tuotu mm. uusia esimerkkitapauksia hankintojen kehittämisen saavutuksista. Lisäksi julkisten hankintojen osio on uudistettu kokonaisuudessaan.

Kirjan keskeinen lähtökohta on havainto, että ulkoisten resurssien käyttö, siis hankinnat, muodostavat valtaosan yrityksen kustannusrakenteesta, ja perinteisillä ostamisen keinoilla voidaan tehokkaasti hallita vain pientä murto-osaa nykyaikaisen yrityksen hankinnoista. Ulkoisten resurssien johtaminen ei ole vain osto-osaston asia vaan mitä keskeisin, johtoryhmän agendalle kuuluva strateginen kokonaisuus. Yritysten uudenlainen suhtautuminen hankintoihin johtaa myös uusiin vaatimuksiin myyntiorganisaatioille, joilta vaaditaan uudenlaisia kyvykkyyksiä asiakkaiden ymmärtämiseen ja tarpeisiin vastaamiseen.

Kirjan voi tilata suoraan: info@innodea.fi tai ostaa hyvin varustetuista kirjakaupoista.