HANKINNAN DIGITALISAATIO

– KEHITTÄVÄ OTE VAI RADIKAALI MUUTOS?

 

Koulutustarjontamme uusin valmennus kasvattaa valmiuksia sekä tarjoaa työkaluja, joiden avulla yrityksesi hankinta hyötyy tämän päivän digitalisaatiosta, asiakas- ja liiketoimintalähtöisyyttä unohtamatta. Valmennuksessa käydään läpi kolme toisiaan täydentävää kehityspolkua, joiden osia käyttäen voit rakentaa digitalisaatiotiekarttasi hyödyntäen oman yrityksesi valmiuksia.

Haluatko automatisoida ja digitalisoida hankinnan toimintamalleja vai keskittyä asiakaskokemuksen parantamiseen digitalisoimalla hankinnan palveluita. Tai kenties tähtäät digitalisoimalla hankinnan nykyisten toimintamallien mullistamiseen ja uusien luomiseen?

Valmennus koostuu kahdesta noin kuukauden välein pidettävästä valmennuspäivästä, joiden välissä rakennat omaa hankinnan digitalisoinnin tiekarttaasi.

  1. valmennuspäivä kuvaa toiminnan digitalisoinnin merkitystä ja sen luomia mahdollisuuksia hankinnalle. Päivän aikana käydään lävitse kolme erilaista kehityspolkua sekä annetaan valmiuksia ja työkaluja oman digitalisaatiotiekartan rakentamiseksi ennen toista valmennuspäivää.
  1. valmennuspäivän aikana keskitytään tiekartan toteuttamisen valmiuksien ja sen toteutuksen edellytysten kasvattamiseen. Päivän aikana käydään myös lävitse tehtyjen tiekarttojen sisältöä ja kokemuksia sekä valmistaudutaan tekemään hankinnan digitalisoinnin toteutussuunnitelma.

Valmennus toteutetaan Innodea Oy:n ja Leader’s Beacon Oy:n yhteistyönä ja vetäjinä toimii suosittu hankinnan rautainen asiantuntijakaksikko Hanna Pajunen-Muhonen ja Lauri Vihonen. Lisäksi valmennuksessa on mukana yritysesimerkkejä ja muita puhujia.

Vuodelle 2019 olemme aikatauluttaneet kaksi valmennusjaksoa, joista voit valita omasi:

Valmennus 1: 14.5.2019 ja 11.6.2019

Valmennus 2: 3.9.2019 ja 1.10.2019

Valmennus sopii kaikille hankinnan kehittämisestä kiinnostuneille asiantuntijoille.

Ilmoittautumiset valmennukseen: Hanna Pajunen-Muhonen (puh. 040 596 5982) / info@innodea.fi